Księgowość spółki z o. o. (Ltd)

Ogólne zasady prowadzenia księgowości

Spółka z o. o. (Ltd) jest zobowiązana do prowadzenia księgowości niezależnie od tego, czy ma obroty i jakiej są one wielkości. Tym samym, nawet spółki z o. o. (Ltd), które faktycznie zawiesiły działalność gospodarczą (Dormant Company), muszą prowadzić księgowość.

Prowadzenie księgowości polega na gromadzeniu, porządkowaniu, ewidencjonowaniu i przechowywaniu bieżącej dokumentacji księgowej, aby na koniec danego okresu obrachunkowego, obliczyć zysk lub stratę przedsiębiorstwa i sporządzić odpowiednie deklaracje podatkowe i bilanse.

Za prawidłowe prowadzenie księgowości i związane z tym formalności, odpowiadają dyrektorzy (Company Director) i sekretarz (Company Secretary) spółki z o. o. (Ltd). Spółka z o. o. (Ltd) może prowadzić księgowość we własnym zakresie lub zlecić tę czynność profesjonalnemu biuru księgowemu w rodzaju Capital Business Links Ltd. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować pod numerem telefonu 0208 567 994 bądź adresem email.

Dokumentacja księgowa spółki z o. o. (Ltd) powinna zawierać przede wszystkim:

 • Zapisy przychodów i rozchodów, oraz
 • Ewidencję aktywów i zobowiązań przedsiębiorstwa.
 • Jeżeli spółka prowadzi działalność handlową, również ewidencję magazynową.

Księgowość prowadzona przez spółkę z o. o. (Ltd) służy następującym celom:

 • Sporządzeniu rocznego bilansu spółki z o. o. (Annual Report, Statutory Accounts, Audited Accounts) na potrzeby rejestru firm (Companies House). Więcej na ten temat w rozdziale "Roczny bilans spółki z o. o. (Annual Report)".
 • Rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (Corporation Tax) z urzędem skarbowym (HMRC). Więcej na ten temat w rozdziale "Podatki (Corporation Tax, VAT) i rozrachunki z pracownikami (PAYE)".
 • Rozliczaniu podatku od towarów i usług (VAT) z urzędem skarbowym (HMRC), jeżeli spółka jest podatnikiem VAT.
 • Rozliczaniu dywidend z udziałowcami (Shareholder) spółki z o. o. (Ltd).
 • Rozliczaniu pracowników (Employee) spółki z o. o. (Ltd), w tym jej dyrektorów (Company Director) zgodnie z zasadami rozliczeń pracowniczych (PAYE).
 • Rozliczaniu dostawców, przykładowo materiałów, towarów i usług.
 • Rozliczaniu odbiorców, przykładowo firm, które korzystają z odroczonej płatności za dostarczone towary i usługi.
 • Prowadzeniu rozliczeń z bankami, przykładowo kredytów i hipotek.
 • Prowadzeniu ewidencji magazynowej zapasów i towarów.
 • Prowadzeniu ewidencji środków trwałych, przykładowo maszyn i urządzeń.

Przechowywanie dokumentacji księgowej

Spółka z o. o. (Ltd) jest zobowiązana przechowywać swoją dokumentację księgową:

 • W głównej siedzibie spółki (Registered Office), lub
 • Innym miejscu, które dyrektorzy spółki (Company Director) uważają za odpowiednie, przykładowo w siedzibie autoryzowanego biura księgowego. Jeżeli dokumentacja księgowa nie znajduje się w siedzibie firmy (Registered Office), należy o tym powiadomić rejestr firm (Companies House), używając do tego celu odpowiedniego formularza. Zobacz formularze rejestru firm (Companies House)…

Dokumentacja księgowa musi być w każdej chwili dostępna na potrzeby kontroli ze strony urzędu skarbowego (HMRC). Jeżeli dokumentacja księgowa znajduje się poza granicami Wielkiej Brytanii, spółka z o. o. (Ltd) musi ją przesyłać do kraju najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy.

Spółki z o. o. (Ltd) są zobowiązane przechowywać dokumentację księgową przez 3 lata od momentu jej powstania.

Zobacz także: 

 

Usługi on-line »

Skorzystaj z naszych usług on-line
bez potrzeby wychodzenia z domu

Adres:

Capital Business Links Ltd.

28-29 The Broadway

Ealing

London

W5 2NP

Telefony:

Tel. 0208 567 99 44

Fax. 0208 567 99 55

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt. 9.00 - 18.00

Sob. 9.00 - 13.30

Mapa dojazdu do biura:

Interaktywna mapa jak do nas trafić

Płatności on-line:

Dokonaj zapłaty za nasze usługi